บุคลากรสุพิศ   กิตติรัชดา
(หัวหน้าการพยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)